sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt (rubriek 705)

In bedrijfsruimten en terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van vaste elektrische installaties.

Deze installaties komen onder meer voor in:

 • stallen;
 • kassen;
 • varkensfokkerijen;
 • kippenhokken;
 • opslagruimten voor hooi, stro en mest.

 

Elektrische eisen aan agrarisch bedrijf

Agrarisch bedrijf. Bron: www.dreamstime.com.

 

In de NEN 1010:2015 zijn in de rubriek 705 termen en definities opgenomen met betrekking tot de hiervoor genoemde gebouwen.

Beveiliging

Eindgroepen waarop contactdozen zijn aangesloten tot en met 32 A moeten zijn beveiligd door de toepassing van een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 30 mA. Voor contactdozen met een stroom hoger dan 32 A moeten de eindgroepen worden beveiligd door de een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 100 mA.

 

Daarnaast geldt dat alle overige eindgroepen - uitgezonderd distributiegroepen- waarop bijvoorbeeld verlichting is aangesloten, moeten zijn beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 300 mA.

 

De beschermingswijze extra lage spanning SELV-ketens mag worden toegepast indien de afschermingen of omhulsels een minimale beschermingsgraad bezitten van IP2X. Daarnaast moet de fundamentele isolatie van actieve delen een beproevingsspanning van 500 V gedurende 1 minuut kunnen weerstaan.

 

In de ruimten waar vee is ondergebracht mag aanrakingsspanning bij automatische uitschakeling van de voeding niet hoger zijn dan 25 V wisselspanning of 60 V gelijkspanning.

Beschermingsmaatregelen

Alle metalen gestellen en vreemd geleidende delen, die door vee kunnen worden aangeraakt, moeten met de aanvullende potentiaalvereffening met de beschermingsleiding van de installatie zijn verbonden. Dit geldt eveneens voor de metalen roosters die in vloeren zijn aangebracht.

Elektrisch materieel

Elektrisch materieel moet ten minste een beschermingsgraad van IP44 hebben. De volgende beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden moeten worden toegepast:

 • De totale elektrische installatie moet worden beveiligd met een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 300 mA.
 • Verwarmingstoestellen voor het fokken van vee moeten op dermate afstand worden geplaatst dat het vee er geen brandwonden van kan oplopen en dat brandbaar materiaal er niet door kan gaan branden.
 • Indien straalkachels worden toegepast, moet de afstand minimaal 0,50 m bedragen ten opzichte van het vee en brandbaar materiaal. Daarnaast gelden te allen tijde de voorschriften van de fabrikant.

 

De veilige spanning van 25 V betekent ook dat als er een TT-stelsel wordt toegepast met een hulpelektrode, de vereiste verspreidingsweerstand gelijk moet zijn aan:

Contactdozen

Contactdozen moeten worden beveiligd met een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 30 mA. Een uitzondering hierop vormen contactdozen die dienen voor de voeding van vast elektrisch materieel. Deze contactdozen en het vaste elektrische materieel moeten dan wel buiten handbereik zijn geïnstalleerd.

 

Noodschakelaars en noodstopschakelaars

Noodschakelaars en noodstopschakelaars moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze goed bereikbaar zijn, dat de bediening niet door het vee wordt belemmerd en dat het vee niet voor ongewenste uitschakeling kan zorgen.

 

Verlichtingsarmaturen

De constructie van verlichtingsarmaturen is afhankelijk van de locatie waar zij worden toegepast.

Zo zijn er speciale eisen indien armaturen in een stoffige omgeving worden toegepast: 

of als zij worden gemonteerd op een brandbare ondergrond:

 

Levensondersteunende voorzieningen voor intensieve veehouderij

Voor de intensieve veehouderij zijn er aanvullende bepalingen opgenomen voor wanneer de primaire elektriciteitsvoorziening niet is gewaarborgd. Zo moet een alternatieve back-up aanwezig zijn voor de ventilatie en verlichtingssystemen. Daarnaast wordt een hoge betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen verlangd.

Gerelateerd aan Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt (rubriek 705)