sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Installaties op bouw- en sloopterreinen (rubriek 704)

Op bouw- en sloopterreinen worden meestal tijdelijke installaties aangelegd.

Voorbeelden van bouw- en sloopterreinen zijn:

 • terreinen voor de bouw van nieuwe woningen;
 • terreinen van bestaande woningen waaraan wijzigingen, herstelwerkzaamheden of uitbreidingen plaatsvinden;
 • terreinen voor de bouw van publieke werken;
 • terreinen waar grondwerk wordt uitgevoerd;
 • terreinen waar werkzaamheden van gelijke aard worden uitgevoerd.

 

Installaties op een bouwterrein zijn doorgaans tijdelijk van aard. Bron: www.dreamstime.com

 

De installaties kunnen als vaste of verplaatsbare installaties zijn aangelegd. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze worden gebruikt, zullen de eisen worden gesteld (zie onderstaande afbeelding).

 

Installatie voor een bouwterrein.

 

Installaties worden vaak aan extreme omstandigheden blootgesteld zoals:

 • temperaturen die kunnen variëren van -10 °C tot + 40 °C;
 • zeer kleine voorwerpen, zoals stof, zand, draden en dergelijke;
 • zware mechanische belasting;
 • zonnestraling van betekenis.

 

Vanwege het tijdelijke karakter van de installatie bestaat bovendien de neiging om de uitvoering minder solide te maken.

Beveiliging

Voor handgereedschap tot en met 32 A geldt de algemene eis dat indien de voeding door middel van contactdozen plaatsvindt, deze minimaal moeten zijn beveiligd door:

 • de toepassing van een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 30 mA;
 • de beschermingswijze extra lage spanning SELV- en PELV-ketens;
 • de beschermingswijze elektrische scheiding. Deze mag slechts worden toegepast voor de voeding van één elektrisch toestel of één wandcontactdoos.

 

Indien contactdozen met een nominale stroom van meer dan 32 A worden toegepast, moeten deze zijn beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 300 mA.

Elektrisch materieel dat voortdurend of langdurig door personen wordt gebruikt, moet zijn beveiligd door:

 • de toepassing van een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van 30 mA;
 • de beschermingswijze extra lage spanning SELV- en PELV-ketens;
 • de beschermingswijze elektrische scheiding. Deze mag slechts worden toegepast voor de voeding van één elektrisch toestel of één wandcontactdoos. Dit geldt niet indien andere bouwkasten hiermee worden gevoed.

Bouwkasten

Voor bouwkasten is een separate norm van toepassing, namelijk de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 ‘Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen – Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten’.

 

Aan de mogelijkheden tot het spanningsloos en stroomloos maken worden nog steeds, gezien het tijdelijke karakter van de installatie, hogere eisen gesteld:

 • Zo is gesteld dat lastscheiders tijdens de werkuren gemakkelijk bereikbaar moeten zijn.
 • De bouwkasten moeten eveneens zijn uitgerust met schakelaars die de voeding kunnen uitschakelen.
 • De toegepaste scheiders in de voeding moeten kunnen worden vergrendeld, bijvoorbeeld door een hangslot of iets dergelijks.

 

In bouwkasten moeten de volgende voorzieningen zijn aangebracht voor het voeden van elektrische toestellen:

 • beveiligingsmiddelen;
 • eventuele contactdozen;
 • voorzieningen om foutbescherming te waarborgen.
 • Vanuit de bouwkasten moeten alle elektrische toestellen worden gevoed.

Verlichtingsarmaturen

Toegepaste verlichtingsarmaturen moeten van klasse II zijn. Dit geldt niet indien de verlichtingsarmaturen buiten handbereik zijn aangebracht of zijn opgenomen in een SELV-keten.

Leidingsystemen en installatie

Een onderscheid wordt gemaakt tussen vaste en buigzame leidingen. Voor vaste leidingen mogen verschillende typen worden toegepast. Buigzame leidingen moeten minimaal van het type zware rubbermantel leidingen zijn, die tevens slijtvast zijn en bestand tegen water. De kabels moeten minimaal 0,5 m in de grond worden aangebracht.

 

Aanleg en het tracé: hier worden bijzondere eisen gesteld. Voorzieningen moeten zijn genomen om beschadiging van kabels te voorkomen. Dit geldt zeker indien kabels over wegen of looppaden moeten worden aangelegd.

 

Toepassen van kabels: onbewapende kabels mogen worden gebruikt, uiteraard wel met een aardscherm. Indien deze kabels worden toegepast, moeten ze in afzonderlijke tracés worden gelegd die duidelijk zijn gemarkeerd. Tevens geldt dat andere leidingen zoals gasleidingen, waterleidingen, telecommunicatie en dergelijke niet in de nabijheid van deze leidingen mogen worden aangebracht.

 

De kabeltracés moeten op tekening worden opgenomen zodat bij graafwerkzaamheden het een ander goed is te traceren. Voor de graafwerkzaamheden moet eerst schriftelijke toestemming worden verleend. Daarnaast kunnen ook bovengrondse leidingen worden toegepast waar rekening moet worden gehouden met geheel andere omstandigheden, zoals hoogte van voertuigen en dergelijke.

Gerelateerd aan Installaties op bouw- en sloopterreinen (rubriek 704)