sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Zwembaden en fonteinen (rubriek 702)

In overdekte en openluchtzwembaden, en op plaatsen waar fonteinen zijn gesitueerd, heeft vocht de meeste invloed op de omgeving en de eventueel aanwezige elektrische installatie.

Overdekt zwembad: vocht heeft hier de meeste invloed op de omgeving en op de elektrische installatie

Overdekt zwembad: vocht heeft hier de meeste invloed op de omgeving en op de elektrische installatie.

Zone-indeling

De indeling van de zwembaden en andere bassins is als volgt:

 

Zone 0

De ruimte in het zwembassin en/of andere bassins. Er moet rekening worden gehouden met deze zone tot en met de rand van het zwembassin en/of andere bassins, alsmede de ruimte van uitsparingen in wanden, vloeren, afspoelbakken voor voeten en andere voorzieningen voor de opvang van water.

 

Zone 1

De ruimte rondom zone 0, veelal de rand van het bassin. Er moet worden gerekend met een straal van 2 m. De hoogte van deze zone bedraagt 2,50 m. Indien er duikplanken, springtorens en andere voorzieningen zijn geplaatst, moet er worden gerekend met een straal van 1,50 m rondom de desbetreffende voorzieningen. De zone kan worden begrensd door wanden met een hoogte van ten minste 2,60 m.

 

Zone 2

De ruimte rondom zone 1. Er moet worden gerekend met een straal van 1,50 m. De hoogte van deze zone bedraagt 2,50 m. De zone kan worden begrensd door wanden met een hoogte van ten minste 2,60 m. In de NEN 1010 zijn de bovengenoemde beschrijvingen gevisualiseerd.

Beschermingsmaatregelen en beveiliging

Aanvullende potentiaalvereffening moet worden toegepast voor alle vreemd geleidende delen in de zones 0, 1 en 2. Alle vreemd geleidende delen moeten door middel van een vereffeningsleiding onderling met elkaar worden verbonden en met de beschermingsleiding van het elektrische materieel dat binnen de zones aanwezig is.

Achtereenvolgens wordt per zone aangegeven welke specifieke eisen er minimaal noodzakelijk zijn:

 

Zone 0 en 1

Voor de voeding van elektrisch materieel mag uitsluitend gebruikt worden gemaakt van de beschermingswijze SELV-ketens met een wisselspanning van ten hoogste 12 V of een gelijkspanning van ten hoogste 30 V. De voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aan­gebracht.

 

Voor de voeding van elektrisch materieel wat in het bassin wordt gebruikt, kan worden gekozen voor de volgende beschermingswijzen:

 • automatische uitschakeling van de voeding: de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;
 • SELV-ketens: de voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht en tevens zijn beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;
 • elektrische scheiding: op het secundaire circuit mag slechts één toestel worden aangesloten. De voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht.

 

Indien dit materieel wordt gebruikt, mogen er uiteraard geen personen in het bassin aanwezig zijn. Daarom is het een vereiste dat op het elektrische materieel dat hiervoor wordt ingezet, de mededeling staat dat dit slechts mag worden gebruikt indien er geen personen in het bassin aanwezig zijn.

 

Zone 0 en 1 van fonteinen

Voor de voeding van elektrisch materieel dat hier wordt gebruikt, kan worden gekozen voor de volgende beschermingswijzen:

 • automatische uitschakeling van de voeding: de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;
 • SELV-ketens: de voedingsbron moet buiten de zones 0 en 1 zijn aangebracht;
 • elektrische scheiding: op het secundaire circuit mag slechts één toestel worden aangesloten. De voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht.

 

Zone 2

Voor de voeding van elektrisch materieel dat hiervoor in het bassin wordt gebruikt, kan worden gekozen voor de volgende beschermingswijzen:

 • automatische uitschakeling van de voeding: de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;
 • SELV-ketens: de voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht. De voedingsbron mag wel in zone 2 worden aangebracht indien de voeding wordt beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;
 • elektrische scheiding: op het secundaire circuit mag slechts één toestel worden aangesloten. De voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht. De voedingsbron mag wel in zone 2 worden aangebracht indien de voeding wordt beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

 

Elektrische scheiding

De beschermingswijze elektrische scheiding mag slechts worden toegepast voor de voeding van één elektrisch toestel of één enkele wandcontactdoos.

 

Extra lage spanning SELV-ketens

De beschermingswijze extra lage spanning SELV-ketens mag worden toegepast indien de afschermingen of omhulsels een minimale beschermingsgraad bezitten van IPXXB of IP2X. Daarnaast moet de fundamentele isolatie van actieve delen een beproevingsspanning van 500 V gedurende 1 minuut kunnen weerstaan.

 

Aanvullende potentiaalvereffening

Aanvullende potentiaalvereffening moet worden toegepast voor alle vreemd geleidende delen in de zones 0, 1 en 2. Alle vreemd geleidende delen moeten door middel van een vereffeningsleiding onderling met elkaar worden verbonden en met de beschermingsleiding van het elektrische materieel dat binnen de zones aanwezig is.

Uitwendige invloeden

Het elektrische materieel moet voldoen aan een minimale beschermingsgraad, die afhankelijk is van de locatie ervan en de daarbij voorkomende omstandigheden. Zo zal in zone 0 waar waterstralen voorkomen voor schoonmaakwerkzaamheden, het elektrisch materieel een beschermingsgraad van IPx8 moeten hebben. In de NEN 1010 is een tabel opgenomen waar de diverse beschermingsgraden voorkomen.

Beschermingsgraad elektrisch materieel

Beschermingsgraad elektrisch materieel. Bron: NEN, www.nen.nl

 

 

Een uitzondering hierop is gemaakt voor de scheerwandcontactdozen die zijn gemonteerd in zone 2 en waar geen sproeiwater op terecht kan komen.

Elektrisch materieel

Zone 0

In zone 0 is het toepassen van elektrisch materieel niet toegestaan.

 

Zone 1

In zone 1 is het toepassen van elektrisch materieel alleen toegestaan indien het wordt gevoed door SELV-ketens. Uiteraard moet de voedingsbron buiten zones 0 en 1 worden aangebracht. Daarnaast geldt dat een beveiliging met een aardlekschakelaar moet worden toegepast indien de voedingsbron in zone 2 is geplaatst.

 

Zone 2

Voor de aansluiting van het elektrisch materieel in een zone 2 moeten een van de volgende maatregelen worden genomen:

 • de voedingsbron moet zich buiten zone 0 en 1 bevinden indien elektrisch materieel wordt aangesloten op een voeding van SELV-keten (Indien de voedingsbron in zone 2 wordt aangebracht gelden nog aanvullende maatregelen); of
 • de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA; of
 • de voeding vindt plaats door middel van elektrische scheiding: op het secundaire circuit mag slechts één toestel worden aangesloten. De voedingsbron moet buiten de zones 0, 1 en 2 zijn aangebracht. De voedingsbron mag wel in zone 2 worden aangebracht indien de voeding wordt beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

 

Kleine zwembaden

Indien het in deze situaties niet mogelijk is contactdozen en schakelaars buiten zone 1 aan te brengen, is het toegestaan onder voorwaarde dat de schakelaars en contactdozen niet met geleidende afschermingen zijn uitgerust en aangebracht buiten handbereik (1,25 m vanaf de grens van zone 0) en ten minste 0,30 m boven de vloer geplaatst. Tevens moeten de contactdozen zijn beveiligd door:

 • automatische uitschakeling van de voeding: de voeding moet worden beveiligd door een aardlekbeveiliging met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA;SELV-ketens: de voedingsbron moet buiten de zones 0 en 1 zijn aangebracht met een spanning van ten hoogste 25 V wisselspanning of 60 V gelijkspanning;
 • elektrische scheiding: de voedingsbron moet buiten de zones 0 en 1 zijn aangebracht.

Leidingsystemen en installatie

Algemeen

Het toepassen van leidingsystemen in de zones 0 en 1 moet worden voorkomen. Daarom zullen alleen die leidingsystemen worden toegepast die noodzakelijk zijn voor de voeding van elektrisch materieel dat zich in de betreffende zone bevindt. Indien kabels met metalen mantels worden gebruikt of worden afgeschermd door metaal, dienen deze afscherming met de aanvullende potentiaalvereffening te zijn verbonden.

 

Fonteinen

Elektrisch materieel dat in zone 0 is geplaatst, moet worden gevoed door kabels die buiten de bassinrand zijn aangelegd en via een zo kort mogelijke route naar het elektrische materieel zijn aangelegd. De kabels in zone 1 moeten van een deugdelijke bescherming zijn voorzien.

 

Aansluitkasten

Aansluitkasten ten behoeve van leidingen moeten buiten de zones 0 en 1 worden geïnstalleerd. Indien deze in een SELV-keten zijn opgenomen, mogen zij wel in zone 1 zijn aangebracht.

 

Uitwendige invloeden

De keuze van de vaste leidingen en voor buigzame leiding is in de NEN 1010 opgesomd. Buigzame leidingen dienen van een zware constructie te zijn.

Gerelateerd aan Zwembaden en fonteinen (rubriek 702)