sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Kabels in de wand - Het niet vervangbaar zijn van kabels direct aangebracht in de wand in woningen

Tot enkele jaren geleden gold in NEN 1010 de eis dat leidingen die in wanden of vloeren waren aangebracht, zodanig werden aangelegd dat vervanging mogelijk was.

 

Bij de toepassing van VD-draad is deze vervanging goed mogelijk omdat draden in buizen moeten zijn ondergebracht en wel zodanig dat de draden gemakkelijk kunnen worden vervangen. Dit betekent onder andere dat het aantal draden in een buis beperkt is.

Voor kabels gold ook de eis dat, als deze in de wand werden aangebracht, zij vervangbaar moesten zijn en dus in een buis werden aangebracht.

 

Deze eis van vervangbaarheid bij een defect van de leiding is, mede door de goede kwaliteit van hedendaagse leidingen, komen te vervallen. Ook werd hiermee tegemoet gekomen aan de wensen van de gebruikers.

 

In blad 21 van de NPR 5310 wordt de toepassing van de installatiemethoden 3 en 57 nader toegelicht. Let op: deze aanleg is niet het Duitse ‘unterputz’ systeem!

  • Installatiemethode 3 wordt in Tabel 52.A.3 in NEN 1010 omschreven als: ‘Meeraderige kabel direct aangebracht en bevestigd in een thermisch geïsoleerde wand’. Deze installatiemethode valt onder basisinstallatiemethode A1 die verwijst naar de toe te passen stroombelastingstabellen.
  • Installatiemethode 57 wordt in de tabel omschreven als:  ‘Een- of meeraderige kabel direct en zonder aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton dat een warmteweerstandscoëfficiënt heeft kleiner dan of gelijk aan 2 K.m/W”. De verwijzing is hierbij naar basisinstallatiemethode C.

 

Bij de toepassing van deze installatiemethoden wordt geaccepteerd dat het niet meer mogelijk is de kabel gemakkelijk te vervangen. Indien de kabel defect raakt moet in de muur een nieuwe sleuf worden gehakt en een nieuwe kabel worden aangebracht. In veel gevallen zal dan vanwege de kosten worden gekozen voor het aanbrengen van een kabel ‘in zicht’.

 

Als van tevoren kan worden ingeschat dat de kabel op termijn moet worden vervangen, is het aan te raden een andere installatiemethode te kiezen. Ook als wordt verwacht dat in de toekomst één of meer extra aders nodig zijn, dan is het aan te bevelen een kabel te kiezen waar deze extra aders reeds in aanwezig zijn.

 

Wanneer kunststof kabels rechtstreeks in metselwerk of beton worden aangebracht bestaat er de mogelijkheid dat er een chemische reactie ontstaat tussen de kunststof  buitenmantel van de kabel en het metselwerk of beton. Dit kan zich dan manifesteren als een ongewenste verkleuring van het pleisterwerk op de wand. Vooraf overleg met de kabelleverancier over de geschiktheid om de kabel in metselwerk of beton aan te brengen is dus noodzakelijk.

 

Verder moet worden voldaan aan de eisen van bepaling 522.8.3 met betrekking tot de minimum buigstraal van de kabel, en aan bepaling 522.8.8 over het horizontaal of verticaal aanbrengen van de kabel in de wand.

 

Uiteraard geldt ook de eis van bepaling 526.3 dat alle verbindingen toegankelijk moeten zijn voor inspectie, beproeving en onderhoud.

Gerelateerd aan Kabels in de wand - Het niet vervangbaar zijn van kabels direct aangebracht in de wand in woningen