sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Bescherming

Dit gedeelte van Kennisbank NEN 1010 beschijft diverse problemen die kunnen optreden bij installaties en welke beschermingsmaatregelen zijn toe te passen.

Bescherming tegen elektrische schok

Beschermingsmaatregelen elektrische schok

De belangrijkste beschermingsmaatregelen hebben betrekking op bescherming tegen elektrische schok. 

Lees meer over Beschermingsmaatregelen elektrische schok >>

Basisbescherming

Bij basisbescherming zijn vier beschermingsmaatregelen mogelijk. Alleen fundamentele isolatie en afschermingen of omhulsels kunnen altijd worden toegepast.

Lees meer over Basisbescherming >>

Foutbescherming

Bij het optreden van een fout in de installatie mag er geen gevaar zijn voor mens of dier. De aanrakingsspanning die optreedt moet dus snel moet worden uitgeschakeld of er moeten andere maatregelen voor foutbescherming worden genomen om een gevaarlijke stroom door de mens te voorkomen.

Lees meer over Foutbescherming >>

Aanvullende bescherming

Als aanvullende bescherming kan nog een aardlekschakelaar worden toegepast. Bij directe aanraking met een actief deel ontstaat een foutstroom. De gehele foutstroom zal door het menselijk lichaam gaan.

Lees meer over Aanvullende bescherming >>

Stromen in PE-geleiders bij de hoofdverdeelinrichting

De verbinding van het sterpunt van een transformator met de aardrail in de hoofdverdeelinrichting kan bijvoorbeeld via een PEN-leiding of een afzonderlijke PE-geleider en PE- (en N-)geleider plaatsvinden.

Lees meer over Stromen in PE-geleiders bij de hoofdverdeelinrichting >>

Beveiliging tegen overstroom

Overstroombeveiliging in TN-stelsel

Bij een TN stelsel moet zijn voldaan aan de volgende formule:

Lees meer over Overstroombeveiliging in TN-stelsel >>

Overstroombeveiliging in TT-stelsel

Automatische uitschakeling van de voeding is de belangrijkste beschermingsmaatregel tegen indirecte aanraking. In een TT-stelsel kan dit met overstroombeveiliging worden bereikt door toepassing van smeltveiligheden of automaten.

Lees meer over Overstroombeveiliging in TT-stelsel >>

Hogere harmonischen en blindvermogen

De toename in de aansluiting van toestellen met halfgeleiderelementen heeft gezorgd voor een toename in de vervorming van de stromen.

Lees meer over Hogere harmonischen en blindvermogen >>

Kortsluitstromen en kortsluitvastheid

Het maken van kortsluitberekening dient diverse doelen. Als voorbeeld wordt gekeken naar een klein onderdeel van een installatie zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

Lees meer over Kortsluitstromen en kortsluitvastheid >>

Case: Aarden in laagspanningsnetten

De netbeheerder moet aangeven of hij een aardingsvoorziening aanbiedt. In de Netcode is de volgende tekst opgenomen: ‘De netbeheerder bepaalt of het distributienet, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing zijn.’

Lees meer over Case: Aarden in laagspanningsnetten >>

Beveiliging tegen overspanning

Overspanning

In de NEN 1010:2015 is er terecht aandacht voor spanningsverstoringen die van de netzijde kunnen komen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • vervormingen van de spanningsvorm (harmonischen);
  • snelle spanningsvariaties (dips of fluctuaties);
  • overspanningen ten gevolge van schakelhandelingenof bliksem.
Lees meer over Overspanning >>

Middenspanningsnet en mogelijke sluitingen

Een middenspanningsruimte levert de elektrische energie op laagspanningsniveau. De afbeelding hierna geeft dit schematisch weer. In deze afbeelding zijn de diverse aardingspunten voor een net aangegeven.

Lees meer over Middenspanningsnet en mogelijke sluitingen >>

Overspanningen door bliksemontladingen of schakelhandelingen

De NEN 1010 besteedt meer aandacht aan optredende overspanningen die zich voordoen vanuit het voedende net. Bliksem of een schakelhandeling veroorzaakt een optredende overspanning.

Lees meer over Overspanningen door bliksemontladingen of schakelhandelingen >>

Case: Aarden in middenspanningsnetten

De belangrijkste functie van een aardingssysteem is om bij een defect in de installatie de veiligheid van personen te waarborgen. Bij een defect kunnen grote kortsluitstromen optreden, waartegen de aardingsvoorziening bestand moet zijn.

Lees meer over Case: Aarden in middenspanningsnetten >>

Brandveilige elektrische installaties

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2013 de Brandweerstatistiek uitgegeven waarin gedetailleerd is ingegaan op binnenbranden. In 2013 vonden 15 duizend binnenbranden plaats.

Lees meer over Brandveilige elektrische installaties >>

Beveiliging tegen onderspanning

Beveiliging tegen onderspanning

Naast de vele bepalingen en informatie over de beveiliging tegen overspanning, is in rubriek 445 van de NEN 1010 ook iets opgenomen over de beveiliging tegen onderspanning.

Lees meer over Beveiliging tegen onderspanning >>

Aardingsconcept

Elektromagnetische verstoringen

Het aardingssysteem is een zeer belangrijke factor in de bestrijding van EMC-problemen. In de NEN 1010 is hiervoor nu een afzonderlijke rubriek opgenomen rond de aarding en potentiaalvereffening met betrekking tot installaties voor elektronische communicatie. Uiteraard kan het ook worden toegepast voor andere gevoelige installaties.

Lees meer over Elektromagnetische verstoringen >>