sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Bijzondere installaties

In deel 7 van de NEN 1010:2015 wordt nader ingegaan op bijzondere installaties en bijzondere ruimten en omgevingen. Veelal zijn hier strengere eisen noodzakelijk door omstandigheden zoals:

 • vocht;
 • stof;
 • mechanische belasting.

 

Deze strengere eisen zijn opgesteld ter voorkoming van levensgevaar.  De omschrijving van bijzondere omstandigheden, de bescherming tegen elektrische schok en de keuze van elektrisch materieel zijn vaste aandachtspunten. De keuze van elektrisch materieel is waar nodig verder onderverdeeld in algemene kenmerken, keuze en installatie van leidingen, besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders.

 

In de NEN 1010:2015 zijn een aantal onderdelen vervallen. De reden hiervan is dat de bijzondere eisen hierbij voldoende zijn opgenomen in de algemene delen en hoofdstukken van de NEN 1010.

 

De volgende onderwerpen zijn vervallen vervallen:

 • Gewone ruimten (720)
 • Elektrische bedrijfsruimten (725)
 • Stoffige ruimten (751)
 • Ruimten met brandgevaar (752)
 • Ruimten met zware mechanische stootbelasting (758)
 • Kabels in de grond (761)
 • Grond-, wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming (763)
 • Voeding van neoninstallaties en neontoestellen (773)
 • Lasinstallaties – Lascabines (781)
 • Brandpreventieve en -repressieve installaties (783)

Bijzondere Ruimten

Vocht

Vocht en elektriciteit gaan niet goed samen. Stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand naar de aarde. Komt een mens in aanraking met vocht dan wordt de menselijke weerstand naar de aarde verkleind, waardoor het gevaar op elektrocutie toeneemt.

Lees meer over Vocht >>

Ruimten met een bad of douche (rubriek 701)

In een ruimte waarin een bad of een douche is ondergebracht, is sprake van bijzondere omstandigheden met betrekking tot vocht.

Lees meer over Ruimten met een bad of douche (rubriek 701) >>

Zwembaden en fonteinen (rubriek 702)

In overdekte en openluchtzwembaden, en op plaatsen waar fonteinen zijn gesitueerd, heeft vocht de meeste invloed op de omgeving en de eventueel aanwezige elektrische installatie.

Lees meer over Zwembaden en fonteinen (rubriek 702) >>

Ruimten en cabines met saunakachels (rubriek 703)

In een ruimte of een cabine met een saunakachel wordt de lucht verwarmd en heerst een temperatuur tussen de 80-120 °C.

Lees meer over Ruimten en cabines met saunakachels (rubriek 703) >>

Installaties op bouw- en sloopterreinen (rubriek 704)

Op bouw- en sloopterreinen worden meestal tijdelijke installaties aangelegd.

Lees meer over Installaties op bouw- en sloopterreinen (rubriek 704) >>

Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt (rubriek 705)

In bedrijfsruimten en terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van vaste elektrische installaties.

Lees meer over Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt (rubriek 705) >>

Nauw geleidende ruimten (rubriek 706)

Een ruimte waar regelmatig en onontkoombaar contact is met geleidende delen en waar de bewegingsvrijheid beperkt is, wordt aangeduid als een nauw geleidende ruimte. Het nemen van extra veiligheidsmaatregelen is hier noodzakelijk. In deze ruimte zal zowel vast als verplaatsbaar elektrisch materieel worden gebruikt.

Lees meer over Nauw geleidende ruimten (rubriek 706) >>

Campings en vergelijkbare terreinen (rubriek 708)

Op campings en vergelijkbare terreinen is hoofdzakelijk sprake van twee soorten installaties, namelijk:

 • de terreininstallatie;
 • de daarop aangesloten installaties van seizoenswoonverblijven en stacaravans.
Lees meer over Campings en vergelijkbare terreinen (rubriek 708) >>

Jachthavens en vergelijkbare terreinen (rubriek 709)

Bij jachthavens moeten vaartuigen op de terreininstallatie kunnen worden aangesloten. Invloeden van water en beschadigingen door hulpmiddelen bij het aanleggen van de vaartuigen aan steigers spelen hier een rol.

Lees meer over Jachthavens en vergelijkbare terreinen (rubriek 709) >>

Medisch gebruikte ruimten (rubriek 710)

In rubriek 710 Medisch gebruikte ruimten zijn veel wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Lees meer over Medisch gebruikte ruimten (rubriek 710) >>

Tentoonstellingen, shows en stands (rubriek 711)

Op tentoonstellingen, shows en stands worden meestal tijdelijke installaties geplaatst. Deze kunnen als vaste of als verplaatsbare installaties zijn aangelegd. De eisen die worden gesteld zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze worden gebruikt. Door het tijdelijke karakter kan de neiging ontstaan de uitvoering minder solide te maken.

Lees meer over Tentoonstellingen, shows en stands (rubriek 711) >>

Fotovoltaïsche (pv) voedingssystemen (rubriek 712)

De laatste jaren komen er steeds meer systemen die door middel van fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) het zonlicht rechtstreeks omzetten in elektrische energie.

Lees meer over Fotovoltaïsche (pv) voedingssystemen (rubriek 712) >>

Meubilair (rubriek 713)

De elektrische installatie die is gemonteerd in meubilair en is aangesloten op de vaste elektrische installatie, dient eveneens aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voorbeelden van meubilair waar dit van toepassing is zijn: bureaus, vitrines en overige kasten, inbouwkeukens en bedden.

Lees meer over Meubilair (rubriek 713) >>

Installaties voor buitenverlichting (rubriek 714)

De installaties die onder deze rubriek vallen, zijn de verlichtingsinstallaties die in de buitenlucht zijn opgesteld en geen deel uitmaken van de openbare verlichting.

Lees meer over Installaties voor buitenverlichting (rubriek 714) >>

Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (rubriek 715)

Hierbij gaat het verlichtingsinstallaties met een wisselspanning van ten hoogste 50 V of een gelijkspanning van ten hoogste 120 V.

Lees meer over Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (rubriek 715) >>

Verrijdbare of verplaatsbare eenheden (rubriek 717)

Onder verrijdbare of verplaatsbare eenheden worden veelal voertuigen of een verrijdbare of verplaatsbare constructies verstaan. Voorbeelden: wagens voor radio- en/of televisie-uitzendingen, medische diensten, rijdende bibliotheken en brand- en rampenbestrijdingsvoertuigen.

Lees meer over Verrijdbare of verplaatsbare eenheden (rubriek 717) >>

Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten (rubriek 718)

Bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en stationsgebouwen zijn vaak objecten waar grote groepen mensen gelijktijdig aanwezig zijn. Daarom worden hier bijzondere eisen gesteld aan de veiligheid van de elektrische installatie.

Lees meer over Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten (rubriek 718) >>

Elektrische installaties in caravans en campers (rubriek 721)

In deze rubriek zijn de veiligheidsbepalingen opgenomen voor de elektrische installaties die als vast onderdeel in caravans en campers zijn gemonteerd. De stacaravans, seizoenswoonverblijven en verplaatsbare eenheden  vallen niet onder deze rubriek.

Lees meer over Elektrische installaties in caravans en campers (rubriek 721) >>

Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (rubriek 722)

In de NEN 1010:2015 is een aparte rubriek opgenomen met betrekking tot laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. Deze rubriek geldt zowel voor voertuigen die moeten worden geladen vanuit het voedende net, als voor voertuigen die de elektrische installatie van een voeding voorzien.

Lees meer over Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (rubriek 722) >>

Ruimten bestemd voor meting en beproeving met verplaatsbare meetinstrumenten (rubriek 723)

In ruimten voor meting en beproeving wordt vrij intensief met elektrische apparatuur gewerkt. Extra zorg is daarom geboden. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de bescherming tegen indirecte aanraking. Elektrische en elektronische instrumenten met bijbehoren, uitgevoerd volgens klasse II (zogenoemde dubbele isolatie gemerkt met

), mogen zonder meer worden toegepast

Lees meer over Ruimten bestemd voor meting en beproeving met verplaatsbare meetinstrumenten (rubriek 723) >>

Elektrolyseruimten (rubriek 724)

In elektrolyseruimten worden chemische vloeistofverbindingen door middel van elektriciteit ontleed in afzonderlijke componenten (zoals gassen) en verkoperd, verchroomd, vernikkeld enzovoort. Hier moet niet alleen rekening worden gehouden met ontploffingsgevaar door agressieve stoffen en dampen, maar ook met gevaren bij het gebruik van geleidende metalen voorwerpen die kortsluiting als gevolg kunnen hebben bij de open uitvoering van de cellen (baden).

Lees meer over Elektrolyseruimten (rubriek 724) >>

Ruimten met beperkte toegang bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud (rubriek 729)

In deze rubriek is opgenomen de vrije ruimte die voor schakel- en besturingskasten minimaal aanwezig moet zijn voor het veilig kunnen verrichten van bedieningshandelingen en onderhoud.

Lees meer over Ruimten met beperkte toegang bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud (rubriek 729) >>

Tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen en in attractieparken (rubriek 740)

Onder tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en in circussen, worden veelal voertuigen of verrijdbare of verplaatsbare constructies verstaan die worden aangesloten op de elektrische installatie.

Lees meer over Tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen en in attractieparken (rubriek 740) >>

Verwarmingskabels en ingebouwde verwarmingssystemen (rubriek 753)

In deze rubriek worden de eisen weergegeven die aan de elektrische installaties worden gesteld voor vloer- en plafondverwarming. Deze verwarmingssystemen worden gebruikt als direct verwarmingssysteem en/of als warmteopslagsysteem.

Lees meer over Verwarmingskabels en ingebouwde verwarmingssystemen (rubriek 753) >>

Vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen (rubriek 754)

Bij deze ruimten zal per situatie moeten worden bekeken welke uitwendige invloeden een rol spelen bij het ontwerp van de installatie. In het algemeen kan worden gesteld dat de temperatuur sterk kan variëren tussen -5  °C en +40 °C en dat personen in deze ruimten vaak in contact staan met aarde.

Lees meer over Vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen (rubriek 754) >>

Woonhuisinstallaties

Elektrische installaties in woningen

Hier leest u over de gebruikte benamingen voor ruimten in woningen, de toegestane installatiemethoden en installatiesystemen, aderdoorsnedes en kleuren en andere algemene eisen aan woninginstallaties en de beveiliging hiervan in woonhuizen.

Lees meer over Elektrische installaties in woningen >>

Elektrische installaties in keukens

De keuken is in elektrische zin een bijzondere verblijfsruimte omdat hier vaak veel elektrische toestellen aanwezig zijn. Denk hierbij aan kooktoestellen, magnetrons, ovens, wastoestellen, wasdrogers, warmwatertoestellen, afzuigkap, extra verlichting boven het aanrecht, keukenmeubels en alle kleine huishoudelijke toestellen zoals mixers en koffiezetapparaten.

Lees meer over Elektrische installaties in keukens >>

Elektrische installaties in bad- en doucheruimten

Elektrisch gezien is de badruimte één van de gevaarlijkste ruimten in een woning. In een badruimte worden daarom hoge eisen gesteld aan de toepassing van beschermingsleidingen, aardlekschakelaars en vereffeningsleidingen.
De mens heeft in de badruimte meestal een doornatte huid of bevindt zich in het water, waardoor de weerstand van de huid zeer laag is. Een kleine aanraakspanning is dan al voldoende om een gevaarlijke en zelfs dodelijke stroom door het menselijk lichaam te laten lopen.

Lees meer over Elektrische installaties in bad- en doucheruimten >>

Elektrische installaties in overige ruimten

Hieronder komen de voorschriften voor overige verblijfsruimten aan de orde, zoals de woonkamer, slaapkamer, eetkamer, kantoor, een hobby- of studeerkamer en een zolderkamer. Ook regelingen voor installaties in toiletten, sauna's, bergruimten en garages worden besproken.

Lees meer over Elektrische installaties in overige ruimten >>

Kabels in de wand - Het niet vervangbaar zijn van kabels direct aangebracht in de wand in woningen

Tot enkele jaren geleden gold in NEN 1010 de eis dat leidingen die in wanden of vloeren waren aangebracht, zodanig werden aangelegd dat vervanging mogelijk was.

Lees meer over Kabels in de wand - Het niet vervangbaar zijn van kabels direct aangebracht in de wand in woningen >>