sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Inspectie

Dit deel van Kennisbank NEN 1010 bevat uitleg over de eisen voor de eerste inspectie en de periodieke inspectie van een elektrische installatie.

Zie voor bepalingen uit de NEN 1010 norm deel 6: Inspectie.

Eerste inspectie

Inventarisatie voor inspectie

Voordat daadwerkelijk met de inspectie van de vaste elektrische installatie wordt gestart, is het van belang een goed overzicht te hebben van de totale installatie.

Lees meer over Inventarisatie voor inspectie >>

Visuele controle bij eerste inspectie

Visuele controle moet voorafgaan aan metingen en beproevingen en moet over het algemeen worden uitgevoerd aan installaties in spanningsloze toestand. De controle dient om vast te stellen dat vast aangesloten elektrisch materieel:

Lees meer over Visuele controle bij eerste inspectie >>

Metingen en beproevingen bij eerste inspectie

Door metingen en beproevingen wordt onder meer vastgesteld of de installatie met betrekking tot foutbescherming in een goede staat verkeert en/of de belasting van de installatie voldoet aan de eisen die aan een brandveilige en doelmatige installatie worden gesteld.

Lees meer over Metingen en beproevingen bij eerste inspectie >>

Afnamekeuringen, installatietekeningen en documentatie bij eerste inspectie

Lees meer over Afnamekeuringen, installatietekeningen en documentatie bij eerste inspectie >>

Veelvoorkomende fouten bij eerste inspectie

Door hoge werkdruk, onvoldoende gekwalificeerd personeel, veranderende omstandigheden of andere oorzaken worden bij nieuwe elektrische installaties regelmatig fouten geconstateerd.

Lees meer over Veelvoorkomende fouten bij eerste inspectie >>

Inspectiefrequentie elektrische installatie bepalen

Een passende inspectiefrequentie van de elektrische installatie kan worden bepaald aan de hand van zes aspecten:

Lees meer over Inspectiefrequentie elektrische installatie bepalen >>

Inspectiepunten van elektrische installatie

Dit onderdeel geeft een overzicht van de aandachtspunten die bij de inspectie van de elektrische installatie als checklist kunnen worden gebruikt.

Lees meer over Inspectiepunten van elektrische installatie >>

Toepassing potentiaalvereffening

Potentiaalvereffening kan om twee redenen worden toegepast.

 • Om spanningsverschillen te voorkomen die kunnen ontstaan door spanning die van buiten het gebouw komt.
 • Om spanningsverschillen te voorkomen die kunnen ontstaan door een defect in de installatie zelf.
Lees meer over Toepassing potentiaalvereffening >>

Overige metingen bij oplevering installatie

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. In dit onderdeel van de kennisbank behandelen we de diverse metingen die bij oplevering van een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd.

Lees meer over Overige metingen bij oplevering installatie >>

Rapportage

Tijdens de voltooiing van de inspectie van een nieuwe installatie of uitbreidingen aan of wijzigingen van een bestaande installatie moet een eerste rapport worden opgesteld.

Lees meer over Rapportage >>

Periodieke inspectie

Bestaande installaties inspecteren

Bestaande elektrische installaties moeten met een bepaalde regelmaat worden geïnspecteerd. Deze inspectie zal zowel visueel als door metingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van beschikbare informatie zoals het opleveringsrapport of het inspectierapport van de vorige inspectie, schema’s en tekeningen.

Lees meer over Bestaande installaties inspecteren >>

Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand

Beschermingsleidingen zijn voor de uitschakeling van de voeding van cruciaal belang. Het controleren van beschermingsleidingen kan in twee delen worden opgesplitst, namelijk:

 • of ze ononderbroken zijn;

 • wat hun weerstand is.

Lees meer over Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand >>

Isolatieweerstand van installaties meten

Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting. De veroudering van leidin­gen kenmerkt zich vaak door het verminderen van de isolatieweerstand. Daarnaast kunnen zich er zowel levens- als brandgevaarlijke situaties voordoen als de isolatieweerstand onvoldoende is. Onvolkomen sluitingen in de elektrische installatie zijn veelal de oorzaak van branden.

In dit onderdeel van de kennisbank wordt uitvoerig ingegaan op het meten en de achtergrond van isolatieweerstanden.

Isolatieweerstand van installaties meten >>

Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten

In specifieke omstandigheden worden als beschermingsmaatregel isolerende vloeren en wanden toegepast. Dan is het van belang dat de vloeren en wanden daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoen.

Lees meer over Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten >>

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit onderdeel wordt behandeld de controle op de doeltreffendheid van de beschermingmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding.

Deze automatische uitschakeling van de voeding is terug te vinden in bepaling 413 van de NEN 1010. Afhankelijk van het stelsel zullen diverse metingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren van de impedantie van de foutstroomketen tot en met de aardverspreidingsweerstand.

Lees meer over Metingen bij automatische uitschakeling van voeding >>

Metingen in medisch gebruikte ruimten

Voor de medisch gebruikte ruimten is in de NEN 1010 een aparte rubriek opgenomen: rubriek 710.

 

In dit onderdeel worden de diverse metingen en controles verder uitgewerkt die onder andere in de betreffende rubriek zijn vermeld.

Lees meer over Metingen in medisch gebruikte ruimten >>

Thermografisch onderzoek

Infraroodthermografie (IR) is een steeds vaker gebruikte inspectietechniek die wordt ingezet voor een breed scala aan toepassingen. Bijvoorbeeld bij:

 • conditioning monitoring;
 • predictive maintenance;
 • het reduceren van energieverliezen in processen en gebouwen;
 • gasdetectie en medisch onderzoek.

 

Lees meer over Thermografisch onderzoek >>