sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Tools

Hieronder staan alle praktische tools uit de Kennisbank NEN 1010. 

Berekeningen

Leidingberekening

Het rekenprogramma Leidingbereking is gebaseerd op het stappenplan leidingberekening op deze kennisbank in het onderdeel Materieel.

Lees meer over Leidingberekening >>

Spanningsvariatie berekenen

Onderstaande berekening toont het scherm van de berekening van de spanningsvariatie. Te grote spanningsvariaties geven hinder. Met deze berekening kunnen spanningsdips worden berekend. In de regel is de oorzaak hiervan een toestel met een grote aanloopstroom, zoals een motor of een lastransformator. 

Lees meer over Spanningsvariatie berekenen >>

Spanningsverlies berekenen

Met deze tool berekent u het spanningsverlies in een installatie. Als resultaat wordt het absolute spanningsverlies in de diverse leidingen gegeven, alsmede het totale spanningsverlies in de installatie. De volgende gegevens kunnen worden ingevuld:

Lees meer over Spanningsverlies berekenen >>

Maximale lengte van leiding berekenen

Onderstaande berekening dient voor de berekening van de maximale lengte van een leiding. Doel van het programma is een indicatie te geven van de maximale lengte van een leiding die beveiligd moet zijn tegen kortsluiting of elektrische schok. Hierbij zijn de diverse parameters die een rol spelen in beeld gebracht.

Lees meer over Maximale lengte van leiding berekenen >>

Circuitweerstand in TT-stelsel berekenen

Met deze berekening kan afhankelijk van de toegepaste beveiliging worden beoordeeld wat de vereiste circuitweerstand is. Ook wordt aangegeven welke stroom door het lichaam zou kunnen gaan lopen afhankelijk van lichaamsweerstand en schoeiselweerstand. 

Lees meer over Circuitweerstand in TT-stelsel berekenen >>

Kortsluitstroom in driefasen stelsel

Met deze berekening zijn de driefasen kortsluitstroom en de topwaarde van de kortsluitstroom te bepalen. Hiermee kan worden beoordeeld of de componenten in de installatie voldoende kortsluitvast zijn. 

Lees meer over Kortsluitstroom in driefasen stelsel >>

Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen

Onderstaande berekening bepaalt de faseaarde kortsluitstroom. Deze berekening is van belang om te kunnen beoordelen of voldaan is aan de eisen ten aanzien van de bescherming tegen elektrische schok (in een TN-stelsel). 

Lees meer over Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen >>

Formules

Maximale thermische belasting van een leiding

De maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting kan worden bepaald door deze formule:

Lees meer over Maximale thermische belasting van een leiding >>

Smeltpatronen: berekenen maximale lengte

De berekening van de maximale lengte is gebaseerd op de volgende formule:

Lees meer over Smeltpatronen: berekenen maximale lengte >>

Bepalen van Iz (tabel)

Stel, dat voor een bepaalde situatie de benodigde IZ in relatie met de beveiliging is bepaald (IZ(nodig)). Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met twee reductiefactoren in verband met een afwijkende omgevingstemperatuur en meerdere kabels bij elkaar.

Lees meer over Bepalen van Iz (tabel) >>

Warmtedissipatie berekenen

Hieronder is te berekenen welke warmtedissipatie voor een vermogensschakelaar bij nominaal bedrijf zal ontstaan:

Lees meer over Warmtedissipatie berekenen >>

Maximale piekstroom berekenen

In de afbeelding hierna staat in welke mate de vermogensschakelaar de piekstroom begrenst. De maximale piekstroom als volgt te berekenen:

Lees meer over Maximale piekstroom berekenen >>

Grootte van spanning op aardelektrode berekenen

Een defect in de installatie veroorzaakt een stroom die door de elektrode loopt. Op de aardelektrode komt een spanning te staan. De grootte van deze spanning kan worden berekend met de volgende formule:

Lees meer over Grootte van spanning op aardelektrode berekenen >>

Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen

Aan de hand van de bijbehorende doorsnede van de fasegeleiders wordt de doorsnede van de beschermingsleidingen gekozen. De volgende regels zijn van toepassing:

Lees meer over Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen >>

Vereiste verspreidingsweerstand berekenen

De volgende beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden moeten worden toegepast:

Lees meer over Vereiste verspreidingsweerstand berekenen >>

Spanningsvariaties door enkele belasting berekenen

Spanningvariaties kunnen bijvoorbeeld optreden door het inschakelen van motoren, condensatorbanken of lasapparatuur. Door het inschakelen daarvan zal er kortstondig een grotere belastingsstroom worden gevraagd met een groter spanningsverlies tot gevolg.

Lees meer over Spanningsvariaties door enkele belasting berekenen >>

De spanning op een toestel berekenen

Bij een sluiting tussen een fasegeleider en de beschermingsleiding gaat er een aardfoutstroom lopen door het aardfoutcircuit. De spanning op het toestel is afhankelijk van de impedanties van de fasegeleider en de beschermingsleiding.

Lees meer over De spanning op een toestel berekenen >>

Maximale waarde van de verspreidingsweerstand RA van de aardelektrode berekenen

Bepalend voor de maximale waarde van de verspreidingsweerstand RA van de aardelektrode is enerzijds de veilige  aanrakingsspanning en anderzijds de aanspreekstroom van de aardlekschakelaar.

Lees meer over Maximale waarde van de verspreidingsweerstand RA van de aardelektrode berekenen >>

Maximale impendantie berekenen

Om te grote spanningsverschillen te voorkomen, moeten er ook eisen worden gesteld aan de maximale impedantie van de vereffeningsleiding. De maximale impedantie is afhankelijk van het toegepaste beveiligingstoestel.

Lees meer over Maximale impendantie berekenen >>

Maximale lengte van leidingen voor potentiaalvereffening berekenen

In onderstaande tabel is aangegeven wat de maximale lengte van de vereffeningsleiding mag zijn, afhankelijk van de doorsnede en het toegepaste beveiligingstoestel.

Lees meer over Maximale lengte van leidingen voor potentiaalvereffening berekenen >>

Harmonische spanning berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het mogelijk de harmonische spanning gevormd door de harmonische stroom te berekenen.

Lees meer over Harmonische spanning berekenen >>

Maximum leidinglengte bij toepassing smeltpatronen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de maximum leidinglengte bij toepassing smeltpatronen te berekenen.

Lees meer over Maximum leidinglengte bij toepassing smeltpatronen berekenen >>

Middellijn overeenkomstige cirkel berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de middellijn overeenkomstige cirkel te berekenen.

Lees meer over Middellijn overeenkomstige cirkel berekenen >>

Overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom te berekenen.

Lees meer over Overeenkomstige continue stroom bij wisselende belastingstroom berekenen >>

Schijnbaar vermogen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het schijnbaar vermogen te berekenen.

Lees meer over Schijnbaar vermogen berekenen >>

Soortelijke weerstand berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de soortelijke weerstand te berekenen.

Lees meer over Soortelijke weerstand berekenen >>

Blindvermogen berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het blindvermogen te berekenen.

Lees meer over Blindvermogen berekenen >>

Actief vermogen in driefasen-installatie berekenen

Met behulp van onderstaande formule is het actief vermogen in driefasen-installatie te berekenen.

Lees meer over Actief vermogen in driefasen-installatie berekenen >>

Aardingsweerstand verticale aardelektrode berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de aardingsweerstand verticale aardelektrode te berekenen.

Lees meer over Aardingsweerstand verticale aardelektrode berekenen >>

Aardingsweerstand ringvormige elektrode berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de aardingsweerstand van een ringvormige elektrode te berekenen.

Lees meer over Aardingsweerstand ringvormige elektrode berekenen >>

Aardingsweerstand horizontale aardelektrode berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de aardingsweerstand van de horizontale aardelektrode te berekenen.

Lees meer over Aardingsweerstand horizontale aardelektrode berekenen >>

Aardingsweerstand fundament aarding berekenen

Met behulp van onderstaande formule is de aardingsweerstand fundament aarding te berekenen.

Lees meer over Aardingsweerstand fundament aarding berekenen >>

Video's

Video ontwerpen en aansluiten zonnepanelen

Installatie Journaal heeft enkele video's met Sjef Cobben gemaakt over de elektrotechnische installaties. De eerste gaat over het ontwerpen en aansluiten van PV-installaties (zonnepanelen). Mocht u geen abonnee zijn van de Kennisbank, dan kunt u de video ook downloaden via Installatie Journaal.

Lees meer over Video ontwerpen en aansluiten zonnepanelen >>

Video over aarding van elektrische installaties

Installatie Journaal heeft enkele video's met Sjef Cobben gemaakt over de elektrotechnische installaties. Deze video gaat over aarding van elektrische installaties. Mocht u geen abonnee zijn van de Kennisbank dan kunt u de video ook downloaden via Installatie Journaal.

Lees meer over Video over aarding van elektrische installaties >>

Video over slimme en efficiënte installaties

Installatie Journaal heeft enkele video's met Sjef Cobben gemaakt over de elektrotechnische installaties. Deze video gaat over energiebesparing en slimme installaties aan de hand van de NEN 1010. Mocht u geen abonnee zijn van de Kennisbank, dan kunt u de video ook downloaden via Installatie Journaal.

Lees meer over Video over slimme en efficiënte installaties >>

Kennistests

Kennistest Aarding

Met deze kennistest aarding kunt u uw kennis testen op dit gebied.

Naar de kennistest >>

Kennistest Leidingbeveiliging

Met de kennistest Leidingbeveiliging kunt u uw kennis op dit gebied testen.

Naar de kennistest >>