sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank NEN 1010

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom Kennisbank NEN 1010 kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >


Abonnement € 350,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op NEN 1010

“ De norm is soms lastig te begrijpen. De kennisbank bevat de  complete norm NEN 1010 met links naar de praktische uitleg, waardoor achtergronden van de norm duidelijk worden. ”
 

Jaap Jansen,
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Case: Warmteweerstand van de grond

In de bijlage 52.B van NEN 1010:2015 staat in 52.B.3 dat bij de aanleg van kabels in de grond rekening moet worden gehouden met de warmteweerstand van de grond. In de norm wordt standaard uitgegaan van een warmteweerstandscoëfficiënt van 2,5 K.m/W.

 

In de Tabel 52.B.16 worden correctiefactoren aangegeven voor de warmteweerstandscoëfficiënt van de grond die afwijkt van 2,5 K.m/W.

 

Hoe moet met deze correctiefactoren worden omgegaan en wat zijn de gevolgen voor de belastbaarheid van in de grond gelegde kabels?

 

De term voor de warmteweerstandscoëfficiënt [K.m/W] is een eigenschap die aangeeft in welke mate het materiaal (of de grond) warmte geleidt. Hoe hoger de waarde van de warmteweerstandscoëfficiënt, des te slechter geleidt het materiaal de warmte.

Bij het berekenen van de maximaal toelaatbare stroom in een kabel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de warmte die in de kabel wordt ontwikkeld te kunnen afvoeren naar de grond. De warmteafvoer moet zodanig zijn dat de kabel niet warmer wordt dan de maximaal toegestane eindtemperatuur. Hoe beter de warmte wordt afgevoerd, hoe hoger de kabel belast kan worden. Als de warmte niet goed afgevoerd kan worden dan kan de kabel minder hoog belast worden.

 

Het is dus voor het ontwerpen van een installatie met kabels in de grond van groot belang om de warmteafvoer naar de grond te kennen, dat wil zeggen de warmteweerstandscoëfficiënt toe te passen.

 

Als voorbeeld: Kabels in de grond vallen onder de installatiemethoden D1 (kabel in koker in de grond) of D2 (kabel direct in de grond). Voor de stroombelastingstabellen worden dan verwezen naar kolom 7 of 8 van de tabellen 52.B.2 tot en met 52.B.5. Uit tabel 52.B.5 kolom 8, is af te lezen dat een 3-aderige XLPE kabel met een kerndoorsnede van 240 mm2 koper, belast mag worden met 375 A. Deze stroomwaarde geldt bij een warmteweerstandscoëfficiënt van 2,5 K.m/W. Wanneer de grond de warmte goed geleid kan bijvoorbeeld een warmteweerstandscoëfficiënt van 1,0 K.m/W worden toegepast. Daarbij hoort dan volgens Tabel 52.B.16 een correctiefactor van 1,50. Bij toepassing van deze correctiefactor zal de maximaal toelaatbare stroomwaarde voor dit kabelvoorbeeld zijn 375 x 1,50 = 562 A. Dus een niet onaanzienlijk hogere belastbaarheid.

 

De vraag is nu welke warmteweerstandscoëfficiënt van de grond kan in de situatie waar de kabel gelegd wordt, worden toegepast. In blad 61 van de NPR 5310 staat op bladzijde 15 een grondsoortenkaart van Nederland. Uit deze kaart is globaal af te leiden welke grondsoort in een bepaald gebied het meeste voorkomt. Met dit gegeven kan de warmteweerstandscoëfficiënt worden bepaald. In het blad wordt verder diverse informatie gegeven over de warmteweerstandscoëfficiënt voor de meest voorkomende grondsoorten en de conditie van de grond.Zeker bij het transport van grote vermogens is het de moeite waard de warmteweerstands-coëfficiënt zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.

Gerelateerd aan Case: Warmteweerstand van de grond